Masz problem z mieszkaniem socjalnym? Dowiedz się, jak złożyć skargę.

Każdy zasługuje na bezpieczny dom. Jeśli mieszkasz w lokalu socjalnym i masz problem z mieszkaniem lub właścicielem, istnieją sposoby, aby temu zaradzić. 

Ta witryna internetowa jest przeznaczona dla najemców mieszkających wyłącznie w Anglii.

W jaki sposób mogę rozwiązać problem?

Można to zrobić na trzy sposoby: 

 1. Zgłoś sprawę właścicielowi 
 1. Złóż skargę do właściciela 
 1. Eskaluj sprawę do rzecznika ds. mieszkaniowych 

Te kroki można podjąć w przypadku wielu problemów, takich jak:​ 

 • Pleśń lub wilgoć​ 
 • Słaba izolacja​ 
 • Uszkodzone drzwi lub okna 
 • Cieknące rury 
 • Inne usterki 
 • Antyspołeczne zachowanie 
 • Problemy z dostępem 
 • Nienależyta obsługa ze strony właściciela

Krok 1 – Zgłoś sprawę właścicielowi

Zgłoś sprawę właścicielowi. Większość właścicieli ma witrynę internetową z formularzem do wypełnienia, a także adres e-mail lub numer telefonu, z którego można skorzystać. 

Jeśli mieszkasz w lokalu komunalnym, skontaktuj się z odpowiednim lokalnym samorządem. Jeśli mieszkasz w lokalu należącym do spółdzielni mieszkaniowej, dane kontaktowe znajdziesz w umowie najmu.

Krok 2 – Złóż skargę do właściciela

Jeśli zgłosiłeś(-łaś) problem i nie został on rozwiązany lub nie jesteś zadowolony(-a), złóż skargę do właściciela. Powinien on mieć witrynę internetową zawierającą wyjaśnienie, w jaki sposób przeprowadzić ten proces.

Właściciel musi poważnie potraktować Twoją skargę i nie może w żaden sposób karać Cię za zgłoszenie problemu ani za złożenie skargi.

Większość właścicieli stosuje 2-etapowy proces składania skarg:​ 

 • Etap 1: Właściciel musi odpowiedzieć w ciągu 10 dni roboczych od zarejestrowania skargi. 
 • Etap 2: Jeśli skarga przejdzie do etapu 2, musi udzielić odpowiedzi w ciągu 20 dni roboczych. 

Przeczytaj więcej o tym, jak skutecznie złożyć skargę

Właściciel wyśle Ci ostateczną odpowiedź, w której może podać wyjaśnienie, w jaki sposób planuje zaradzić sytuacji.

Krok 3 – Eskaluj sprawę do rzecznika ds. mieszkaniowych

Jeśli nie jesteś zadowolony(-a) z ostatecznej odpowiedzi właściciela, zgłoś sprawę do rzecznika ds. mieszkaniowych. Proces ten jest bezpłatny i bezstronny, a dochodzenie przeprowadzone zostanie w sposób sprawiedliwy.

Możesz również: 

Dochodzenia trwają średnio sześć miesięcy, ale okres ten może być krótszy lub dłuższy, w zależności od rodzaju sprawy. Rzecznik ds. mieszkaniowych sprawdzi fakty i dokładnie je rozpatrzy. 

Gdy rzecznik ds. mieszkaniowych prowadzi dochodzenie i orzeka przeciwko właścicielowi, musi wykazać, że czynności zostały podjęte w ciągu 6-8 tygodni.​ 

W zeszłym roku (od kwietnia 2022 do marca 2023) rzecznik ds. mieszkaniowych nakazał właścicielom wypłacenie mieszkańcom odszkodowań o wartości ponad 1mln GBP.

Potrzebujesz więcej pomocy?

Citizens Advice, Shelter i inne organizacje doradcze oferują bezpłatne i bezstronne porady w kwestiach mieszkaniowych, w tym na temat Twojego prawa do zgłaszania spraw na drodze sądowej. Możesz również skontaktować się z lokalnym posłem (MP), doradcą lub komisją najemców (Tenants Panel), aby sprawdzić, czy mogą oni pomóc. 

Radzenie sobie z problemami mieszkaniowymi może być stresujące. Jeśli chcesz z kimś porozmawiać, skontaktuj się z zespołem usług ds. zdrowia psychicznego (mental health services) NHS lub porozmawiaj z organizacją charytatywną zajmującą się zdrowiem psychicznym.

Czy możesz wesprzeć kampanię?

Możesz pomóc większej liczbie mieszkańców dowiedzieć się, jak złożyć skargę, korzystając z postów w mediach społecznościowych, plakatów i ulotek znajdujących się w zestawie narzędzi dla kampanii.